>>Kinderneurologie

Kinderneurologie

Op de website www.kinderneurologie.eu van de kinderneuroloog Jolanda Schieving staat zeer veel informatie over kinderneurologische aandoeningen, maar ook informatie over bepaalde symptomen, zoals ontwikkelingsachterstand en obstipatie. 

Beer

Nu op Twitter

RT @Kind & Ziekenhuis: Werkgroep van ervaringsdeskundigen met ouders buigt zich over zeer gehandicapt kind.... fb.me/8QWb6Et2H

Een prachtige nieuwe blog op de site van Annemiek Stallaart over het wachten op genetische diagnostiek: ziekteonbekend.nl/ervaringsverha…